Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

Tã Huggies - Tã dán trung S24, M22, L20, XL18, XXL16

Tả dán Huggies trung M22, giá HOT: 72.000đ/1gói
Giá bao bì: 81.000đ/1góiM22

Tã dán Huggies trung M22 thích hợp cho Bé từ 5-10kg, 22 miếng/gói.

Đồng giá cho các sản phẩm size S24, L20, XL18, XXL16

Size S   : bé 5kg trở xuống
Size M : bé 5-10kg
Size L : bé 8-13kg
Size XL : bé 11-16kg
Size XXL: bé từ 14kg trở lên

Liên hệ: Ms Linh 0909 505677; hoặc thlinh79@yahoo.com, địa chỉ 202/4 Huỳnh văn Bánh p12, Phú Quận

Tã Huggies - Tã dán lớn M42, L38, XL34, XXL30

Tả dán Huggies lớn M42, giá HOT: 130.000đ/1góiGiá bao bì: 150.000đ/1gói


M42

Tã dán Huggies đại M42 thích hợp cho Bé từ 5-10kg, 42 miếng/gói.


 Đồng giá cho các loại size L38, XL34, XXl30

Size M : bé 5-10kg
Size L : bé 8-13kg
Size XL : bé 11-16kg
Size XXL: bé từ 14kg trở lênLiên hệ: Ms Linh 0909 505677; hoặc thlinh79@yahoo.com, địa chỉ 202/4 Huỳnh văn Bánh p12, Phú Quận


Tã Huggies - Tã dán đại XXL44

Tả dán Huggies đại XXL44, giá HOT: 180.000đ/1gói
Giá bao bì: 210.000đ/1góiXXL44Tã dán Huggies đại XXL44 thích hợp cho Bé từ 14kg trở lên, 44 miếng/gói.
Size M : bé 5-10kg
Size L : bé 8-13kg
Size XL : bé 11-16kg
Size XXL: bé từ 14kg trở lên

Liên hệ: Ms Linh 0909 505677; hoặc thlinh79@yahoo.com, địa chỉ 202/4 Huỳnh văn Bánh p12, Phú Quận

Tã Huggies - Tã dán đại XL56

Tả dán Huggies đại XL56, giá HOT: 200.000đ/1gói
Giá bao bì: 230.000đ/1góiXL56

Tã dán Huggies đại XL56 thích hợp cho Bé từ 11-16kg, 56 miếng/gói.
Size M : bé 5-10kg
Size L : bé 8-13kg
Size XL : bé 11-16kg
Size XXL: bé từ 14kg trở lênLiên hệ: Ms Linh 0909 505677; hoặc thlinh79@yahoo.com, địa chỉ 202/4 Huỳnh văn Bánh p12, Phú Quận

Tã Huggies - Tã dán đại L68

Tả dán Huggies đại L68, giá HOT: 225.000đ/1gói
L68
Giá bao bì: 255.000đ/1gói


Tã dán Huggies đại L68 thích hợp cho Bé từ 8-13kg, 68 miếng/gói.


Size M : bé 5-10kg
Size L : bé 8-13kg
Size XL : bé 11-16kg
Size XXL: bé từ 14kg trở lên


Liên hệ: Ms Linh 0909 505677; hoặc thlinh79@yahoo.com, địa chỉ 202/4 Huỳnh văn Bánh p12, Phú Quận

Tã Huggies - Tã dán đại M80

Tả dán  Huggies đại M80, giá HOT: 235.000đ/1gói
Giá bao bì: 265.000đ/1góiM80


Tã dán Huggies đại M80 thích hợp cho Bé từ 5-10kg, 80 miếng/gói.
Size M : bé 5-10kg
Size L : bé 8-13kg
Size XL : bé 11-16kg
Size XXL: bé từ 14kg trở lên

Liên hệ: Ms Linh 0909 505677; hoặc thlinh79@yahoo.com, địa chỉ 202/4 Huỳnh văn Bánh p12, Phú Quận

Tã Huggies - Miếng lót lớn NB2 - 30

Miếng lót cho Bé sơ sinh dưới 1 tháng tuổi, giá HOT: 55.000đ/1spNB2
Giá bao bì: 60.000đ/1spMiếng lót Huggies NB2 thích hợp cho Bé dưới 5kg, 30 miếng/gói.
Size M : bé 5-10kg
Size L : bé 8-13kg
Size XL : bé 11-16kg
Size XXL: bé từ 14kg trở lên

Liên hệ: Ms Linh 0909 505677; hoặc thlinh79@yahoo.com, địa chỉ 202/4 Huỳnh văn Bánh p12, Phú Quận